Общи условия за ползване

Общи Условия за обслужване на клиенти на електронен магазин www.swissski.bg 

Доставка на продуктите

Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма на посочения от клиента адрес за доставка в съответствие с посочените Тарифи за доставка на фирма Еконт

 Срок на доставка

Средният срок за доставка е 3 (три) работни дни. Ако продуктът е на склад до 24 часа вашата поръчка ще бъде изпълнена. В случай на голямо търсене или непредвидено затруднение при обработване на поръчките срокът може да се удължи.

При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде своевременно уведомен на посочения телефон или e-mail за контакти.

Правила за използване на сайта

„Суис ски ООД (наричан по-долу "Доставчик"), като създател и собственик на този интернет сайт www.swissski.bg ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки, патенти или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните

Предлаганите стоки и материали в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на www.swissski.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения/договори с производителите, вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така www.swissski.bg не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали или услугите на този Сайт. www.swissski.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като www.swissskiне поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността

www.swissski.bg, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е претърпени вреди и щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение от www.swissski.bg,за възможност да възникнат такива вреди.

Информация от потребителите

www.swissski.bg не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт.

 Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до www.swissski.bg с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата на Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.

 Пазаруването в www.swissski.bg не е обвързано със задължителна регистрация, за това имате право сами да прецените кой начин на пазаруване да изберете. При пазаруване с регистрация получавате преимуществото, че еднократно въвеждате своите данни и при следващо пазаруване те автоматично ще бъдат попълнени.

 www.swissski.bg използва Вашите лични данни, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да доставим поръчката, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

Всеки клиент има право по всяко време да оттегли съгласието си неговите данни да бъдат събирани и обработвани.Това става с изпращане на имейл до [email protected] и данните му да бъдат изтрити (т.нар. „право да бъдещ забравен”).

Гаранция и рекламации на стоките

Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в гаранцията на стоката.

Ние отговаряме за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно Закона за защита на потребителите.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителите имат право да предявят рекламации на стоките предлагани в този интернет магазин.

При предявяване рекламация, представител на магазин ввв.свиссски.бг може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията.

Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на магазин www.swissski на мейл swissski@abv.bg .

При предявяване на рекламацията на стоката потребителя може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт.Рекламацията се подава устно или писмено срещу документ, на който се основава претенцията. Рекламацията може да бъде предявена до 2 г. от доставката на стоката, но не по-късно от 2 мес.от установяване на несъответствието. Ние приемаме рекламацията, ако тя е предявена своевременно. Ако www.swissski.bg приеме, че рекламацията е основателна тя ще бъде удовлетворена съгл. Чл.113 и 114 от ЗЗП.

Ако при получаване на стоката клиентът установи, че заявения размер или избраната стока не съответства на неговите желания, то тя може да бъде подменена с друга, но РАЗХОДИТЕ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ПРИ ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОДМЯНА СА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА.

 При връщането на стоки поради отказ от страна на клиента, и с предварително съгласуване от страна на swissski.bg, куриерските услуги по транспортирането на стоката от магазина до клиента и обратно за изцяло за сметка на клиента.

Отказът за приемане на доставена стока от страна на клиента, при направена поръчка в магазина www.swissski.bg, без реална основателна причина, подлежи на съдебна отговорност.

  Промяна на цени на стоки

www.swissski.bg има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.swissski.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП и ЗЕТ, ние от www.swissski.bg сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

- „СУИС СКИ ” ООД, ЕИК:206030550 Адрес на регистрация: София,ул.Златна врата 1 , бл.109

- основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт

- цената на стоките е крайна и е посочена на страниците за представяне на съответния продукт.

- стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриката Доставки и начини за плащане.

- Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

- Начините за Доставкаи плащане са описани подробно в Доставки и начини за плащане.

Отказ от стоката

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 дни от получаване на стоките в случай, че те не са използвани, не е нарушавана цялост на опаковката им и са във вида, в който са получени при условията по чл.55 от ЗЗП. При отказ от страна на потребителя да приеме стоката той е длъжен да я изпрати обратно на www.swissski.bg в 14 дневен срок.

Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на магазин www.swissski.bg Разходите за куриерски услуги по получаване и връщане на стоката са за сметка на клиента.

swissski.bg  се задължава да върне заплатената сума за продукта/те, без сумите платени за доставка на куриера, в 15 дневен срок, който започва да тече от реалното получаване на стоката, от която потребителя се е отказал.

При получаване купувачът трябва да прегледа стоката и ако не отговаря на изискванията да уведоми незабавно интернет магазина. Ако купувачът не направи това, стоката се смята за одобрена, като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

При констатация на дефектен продукт до 24 ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ.

 При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

В случаи, че swissski.bg не може да изпълни задълженията си, поради това, че не разполага с поръчаните стоки, ние сме длъжни да уведомим потребителя и да възстановим платените от него суми в срок до 30 дни от датата, на която е следвало да изпълним задължението си по поръчката на клиента.

Правно регулиране

Приложимото право в отношенията между Доставчика / swissski.bg / и потребителите в този интернет магазин е Българското законодателство.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата mail и телефони.

Използвани съкращения:

ЗЗП – Закон за защита на потребителите

ЗЕТ – Закон за Електронната търговия.

Обща информация /GDPR/

В качеството си на администратор на лични данни като електронен магазин swissski.bg, фирма Суис ски ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

  1. "Суис ски" ООД – интернет магазин www.swissski.bg
  2. ЕИК: 206030550
  3. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Златна врата 1 , бл.109
  4. E-mail:[email protected]

Лични данни

-данни, които ни предоставяте по време на процеса на регистрация, поръчка и сключване на договор и по-конкретно : име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес или адрес за доставка, банкова информация /при плащане по банков път/, онлайн идентификатори / IP адрес, местонахождение и др./. Като ни предоставяте данни, в това число и лични данни, Вие декларирате и гарантирате, че същите са верни и точни, че Вие имате право да ни предоставите такива данни.

Цели на обработката и период от време

swissski.bg събира и обработва Ваши лични данни за регистрация в сайта, сключването и изпълнението на договор за продажба на стоки помежду ни /идентифициране, включително и чрез онлайн профил, фактуриране, плащане, доставка, комуникация, упражняване на права и задължения по договора и др./.

Ние може да използваме Вашите лични данни също и за следните конкретни цели:

-          за връзка с Вас и да Ви предоставяме поискана от Вас информация във връзка с нашия онлайн магазин, начинът на използването му, предлаганите от нас стоки и услуги;

-          да упражняваме наши права или спазваме Ваши и наши законни интереси, за целите на счетоводството, контрола и отчетността, одита и данъчни цели,

-          за да Ви изпращаме информационни, рекламни материали и други известия по поща, имейл, кратки съобщения (SMS),

-          за статистика и анализи с цел подобряване и промени по нашите услуги, процедури и политики,

Съхраняваме Вашите лични данни :

-          за сключване и изпълнение на договор, регистрацията в сайта,

-          при еднократна поръчка ние не съхраняваме Вашите лични след изпълнението и приключването на поръчката/договора,

-          swissski.bg съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в сайта. След изтичането на този срок ние ще изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне,

-          за счетоводна отчетност и контрол - в съответствие с нормативно установените счетоводни и контролни правила. Данните обработвани и съхранявани във връзка с други нормативно установени задължения до отпадане на съответното задължение. За други цели ще бъдат обработвани и съхранявани, когато е необходимо и в съответствие със законите за защита на данни и приложимите стандарти.

-          Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на swissski.bg при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези лични данни.

-          Всеки клиент има право по всяко време да оттегли съгласието си неговите данни да бъдат събирани и обработвани.Това става с изпращане на имейл до swissski.bg и данните му да бъдат изтрити (т.нар. „право да бъдеш забравен”).

Получатели на лични данни

За изпълнение на договора ни Вашите лични данни могат да бъдат разкривани на следните получатели :

-          на куриерска и складова компания/служители за доставка на поръчаните стоки; на доставчици на платежни услуги; на обслужващите ни счетоводна и правна компания, на дружества, от които сме лицензирали специализирани програмни продукти, като например счетоводен, складов, комуникационен и др. Софтуер, на дружества, които ни доставят услуги и оказват техническа поддръжка във връзка с онлайн магазина и с комуникациите / хостинг услуги /, както и на др. подобни доставчици на услуги, доколкото същите имат нужда от достъп до Вашите данни при предоставяне на техните услуги,

-          длъжностни лица във връзка с разследване на незаконна дейност или съмнения за такава или при законно искане от страна на държавни, правителствени или регулаторни органи, във връзка с откриване, разследване и предотвратяване на кражба, престъпление, измама, злоупотреба с услуги,

-          на наши партньори в случай на съвместно провеждане на рекламна кампания, мероприятие или акция,

-          на трети лица в случай на продажба, сливане, вливане, съвместно предприятие, прехвърляне или друго разпореждане с цялата или с част от нашата стопанска дейност.

Съхранение и мерки за безопасност

Лични данни, които обработваме ще бъдат обработени и съхранявани, както е необходимо и в съответствие със законите за защита на данни и приложимите стандарти.

Ако online.swissski.bg установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Swissski.bg ви препоръчва да пазите и не преотстъпвате потребителското име и парола, с които влизате/използвате САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт.