Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Последна версия: 20/01/2020

КОЙ Е АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ДАННИТЕ ЗА ОБРАБОТКАТА НА МОИТЕ ДАННИ?

Администраторът на данните за обработката на личните данни е Суис Ски ЕООД с ЕИК 206030550. Данните за контакт със СУИС СКИ ЕООД са както следва:

- Пощенски адрес: град София , ул Цар Борис III 206

- Телефон: 08957147726

- имейл: [email protected]

Заинтересованата страна се уведомява, че компанията СУИС СКИ е назначила отговорник по защита на данните, който да се занимава с всеки въпрос, свързан с обработката на вашите лични данни. Заинтересованата страна може да се свърже с отговорника по защита на данните чрез следните данни за контакт:  пощенски адрес: гр. София, Бул Цар Борис III 206

КАКЪВ ВИД ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА СУИС СКИ ЕООД?

Суис Ски може да събира следните лични данни от потребители на уебсайта на www.swissski.bg или мобилното приложение  чрез съответните формуляри: име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер,  съответствие със стандартите PCI DSS, или номер на банкова сметка (предоставена от клиента в случай на възстановяване на сумата), когато потребителят посещава УЕБСАЙТА/ПРИЛОЖЕНИЕТО, регистрира се, прави поръчка онлайн, свързва се със Суис ски или участва в промоции или въпросници на Суис ски.

 

- за изпращане на подаръчен ваучер или друг подарък.

- за споделяне на списъка с желания, запазен в УЕБСАЙТА/ПРИЛОЖЕНИЕТО.

С КАКВА ЦЕЛ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Личните данни на заинтересованата страна се обработват със следната цел, както е приложимо:

- За управление и изпълнение на регистрацията в УЕБСАЙТА/ПРИЛОЖЕНИЕТО. Регистрацията включва съставяне на профил на сърфиране на потребителя на УЕБСАЙТА/ПРИЛОЖЕНИЕТО. Споменатото профилиране се състои в използването на личните данни на клиента и информация за неговото сърфиране, като разглежданите или добавените към пазарската кошница продукти, посетените раздели на УЕБСАЙТА/ПРИЛОЖЕНИЕТО, местоположението, за да се оценят неговите предпочитания и/или интереси, за да му се предложи съдържание на УЕБСАЙТА/ПРИЛОЖЕНИЕТО, оферти, услуги и продукти, адаптирани към неговия профил.

- За управление и изпълнение на покупки онлайн. Ние използваме личната информация на клиента, за да обработим и доставим неговата поръчка и да го информираме по имейл и/или чрез SMS за статуса на поръчката.

- За управление и изпращане на информация за ексклузивни промоции, актуални новини и персонализирана информация, адаптирана към профила, интересите и потребностите на заинтересованата страна като клиент чрез имейл, SMS или обикновена поща. Изпращането на тази информация включва съставянето на потребителски профили, което се състои от използване на личните данни, хронологията на покупките, ако е приложимо, и информация за сърфирането в УЕБСАЙТА/ПРИЛОЖЕНИЕТО, за да се оценят определени аспекти, свързани с личните предпочитания на клиента, за да му се предложат търговски известия, адаптирани към неговия профил.

- Съдържанието, продуктите или услугите ще бъдат персонализирани спрямо клиента в комуникациите, в съответствие с неговите интереси. За управление на известията вижте раздела „Абонаменти“ в Моят профил.

- За отговор при упражняване на права за защита на данните, запитвания и оплаквания.

- За управление на услугата за известяване, когато конкретна стока стане налична в УЕБСАЙТА/ПРИЛОЖЕНИЕТО.

- За управление и издаване на документи за акредитиране на продажба: електронна разписка или фактура за продажба.

 

ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ЗАПАЗВАМЕ ДАННИТЕ?

СУИС СКИ ще запази личните данни само за период, който е разумно необходим предвид изискванията за отговор на повдигнати въпроси или разрешаване на проблеми, за извършване на подобрения, активиране на услуги и изпълнение на изискванията на приложимото законодателство. Това означава, че може да запази личните данни за разумен период, включително след като заинтересованата страна е спряла да използва услугите на СУИС СКИ или е спряла да използва УЕБСАЙТА/ПРИЛОЖЕНИЕТО. След този период личните данни ще бъдат блокирани на всички системи на сайта.

КАКВО НИ УПЪЛНОМОЩАВА ДА ОБРАБОТВАМЕ ДАННИТЕ?

СУИС СКИ има следните законни основания да обработва лични данни:

Изпълнение на споразумението
Законовата основа за обработка на личните данни на заинтересованата страна, които са събрани, е изпълнението на споразумението за покупко-продажба. С оглед на това заинтересованата страна е длъжна да предостави данните за неговото изпълнение. Ако тези данни не ни бъдат предоставени, покупко-продажбата не може да се извърши.

Законови задължения
Управлението и издаването на фактура за продажба се основава на законовото задължение на СУИС СКИ във взаимоотношенията с клиентите.

Съгласие
Във връзка със следните цели законовото основание за обработката на личните данни на заинтересованата страна ще е съгласието на същата в случаи, в които това съгласие е било дадено:

- Управление на регистрацията в УЕБСАЙТА/ПРИЛОЖЕНИЕТО.

- Управление на изпращането на информация за ексклузивни промоции, актуални новини и персонализирана информация, адаптирана към профила на заинтересованата страна.

- За отговор при упражняване на права за защита на данните, запитвания и оплаквания от страна на заинтересованата страна.

- Управление на услугата за известяване за наличност на дрехи в УЕБСАЙТА/ПРИЛОЖЕНИЕТО.

 

 

Оттеглянето на съгласието за споменатата обработка от страна на заинтересованата страна няма да засегне изпълнението на споразумението за покупко-продажба, включено между същата и СУИС СКИ.

Законов интерес
Във връзка със следните цели, законовото основание за обработката на личните данни на заинтересованата страна, ще бъде законовият интерес на СУИС СКИ:

- Съставянето на профили чрез разглеждане на УЕБСАЙТА/ПРИЛОЖЕНИЕТО от страна на потребителя, регистриран на същите, в допълнение към всички други потребители, които са ни предоставили своите данни за други цели.

- Съставянето на профили за изпращането на информация за ексклузивни промоции, актуални новини и персонализирана информация, адаптирана към профила на заинтересованата страна.

- Изпращането на въпросници за удовлетворение от закупените продукти или използваните услуги от клиенти на СУИС СКИ, за да се оцени тяхното мнение, което да се използва за подобрение на горните.